Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact    Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 631 din 22.10.2019 privind suplimentarea sumelor alocate persoanelor juridice în cadrul sesiunii din 2019 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019:

Art.1. Cu data prezentei se modifică art.1 al Dispoziției președintelui nr. 249/2019, modificată și completată prin Dispoziția nr.553/2019, după cum urmează:
Suma alocată în cadrul sesiunii de finanţare din 2019 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019 este 95.350 mii lei, din care: 25.850 mii lei pentru persoane fizice și 69.500 mii lei pentru persoane juridice”.
Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 593 din 27.09.2019 privind prelungirea sesiunii de înscriere în vederea acceptării solicitanților în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019:

Art.1. Cu data prezentei se modifică Art.1 al Dispoziției nr. 251/08.04.2019, după cum urmează:
”Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea acceptării solicitanților proprietari persoane juridice, unitatea administrativ-teritorială; unitatea sau instituţia de învăţământ; de stat ori privată; instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu sau fără personalitate juridică; organizaţia neguvernamentală; unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România; operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic; societatea profesională cu răspundere limitată; unitatea medico-sanitară; proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, în perioada 12 aprilie – 11 octombrie 2019.”
Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 553 din 02.09.2019 privind suplimentarea sumelor alocate persoanelor juridice în cadrul sesiunii din 2019 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019:

Art.1. Cu data prezentei se modifică art.1 al Dispoziției președintelui nr. 249/2019, modificată și completată prin Dispoziția nr.495/2019, după cum urmează:
Suma alocată în cadrul sesiunii de finanţare din 2019 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019 este 95.350 mii lei, din care: 30.350 mii lei pentru persoane fizice și 65.000 mii lei pentru persoane juridice.”
Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe precum și Direcția Economică duc la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 495 din 11.07.2019 privind modificarea sumelor în cadrul sesiunii din 2019 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019:

Art.1. Cu data prezentei se modifică art.1 al dispoziției nr.249/2019, după cum urmează: “Suma alocată în cadrul sesiunii de finanţare din 2019 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019 este 75.350 mii lei, din care: 30.350 mii lei pentru persoane fizice și 45.000 mii lei pentru persoane juridice.”
Art.2. Prezenta dispozitie are aplicabilitate din 15.07.2019, ora 10:00.
Art.3. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe precum și Direcția Economică duc la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 251 din 08.04.2019 privind organizarea sesiunii de înscriere în vederea acceptării solicitanților în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019:

Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea acceptării solicitanților proprietari persoane juridice, unitatea administrativ-teritorială; unitatea sau instituţia de învăţământ; de stat ori privată; instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu sau fără personalitate juridică; organizaţia neguvernamentală; unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România; operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic; societatea profesională cu răspundere limitată; unitatea medico-sanitară; proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, în perioada 12 aprilie – 30 septembrie 2019.
Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 249 din 08.04.2019 privind alocarea sumelor în cadrul sesiunii din 2019 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019:

Art.1. Suma alocată în cadrul sesiunii de finanţare din 2019 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019 este 75.350 mii lei, din care: 15.350 mii lei pentru persoane fizice și 60.000 mii lei pentru persoane juridice.
Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe precum și Direcția Economică duc la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 183 din 29.05.2018 privind organizarea sesiunii în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019:

Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea validării solicitanţilor producători, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017 – 2019, în perioada 04 iunie 2018 – 25 octombrie 2019.
Art.2. Direcția Evaluare Proiecte și Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.
Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018