Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  APLICAȚIE WEB PENTRU VERIFICAREA PSIPAN ȘI PVE 2019

APLICAȚIE WEB PENTRU VERIFICAREA PSIPAN ȘI PVE 2018


Sesiunile de depunere a cererilor de finanțare de către persoanele juridice în Programele denumite generic Rabla si Rabla Plus s-au încheiat la 11 octombrie a.c.
Persoanele juridice ale căror dosare de finanțare au fost sau urmează să fie aprobate, precum și persoanele fizice se pot înscrie la producătorii validați până la 20 noiembrie 2019 în Programul Rabla și până la 25 noiembrie 2019 în Programul Rabla Plus, termene care trebuie respectate și în cazul în care se dorește cumularea primei de casare cu ecotichetul.
De asemenea, notele de înscriere în ambele Programe sunt valabile până la 25 noiembrie 2019, dată până la care trebuie emise și facturile de achiziție a autovehiculelor noi.
Menționăm că datele calendaristice indicate anterior sunt termene procedurale maxime, care nu pot fi depășite, dar care pot fi devansate la inițiativa producătorilor validați, sens în care sfătuim persoanele fizice și juridice să se adreseze din timp acestora, astfel încât să poată beneficia de cele două Programe.


Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic RABLA PLUS MAŞINI ELECTRICE

BENEFICIARI: persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, ce a achiziţionat autovehiculul nou sub beneficiul ecotichetului; operatorul economic reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

CHELTUIELI ELIGIBILE: achiziţionarea de autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride.

SUMA MAXIMĂ PE PROIECT:
Ecotichetul este în cuantum de:

  1. 45.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric;
  2. 20.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.Arhivă Anul 2016
Anul 2013


Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018