Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  




Acte normative specifice activității Direcției Generale de Administrare Fiscală

 1. Ordinul nr. 592/07.04.2017pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu publicat în: M.Of. nr. 299 din 27 aprilie 2017
 2. Ordinul nr. 2082/28.10.2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală - publicat in M.Of. Nr.930 din data 18.11.2016 - abroga: Ordinul nr.1356/2013 pentru aprobarea modelelor şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală
 3. Hotararea nr. 539/27.07.2016 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase - publicat in M.Of. Nr.591 din data 03.08.2016 - actualizat la data de - abroga:
  - HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase
  - HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase
 4. Legea nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje - publicat in M.Of. Nr.809 din data 30.10.2015 - actualizat la data de 02.07.2019
 5. OUG nr. 5/02.04.2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice - publicat in M.Of. Nr.253 din data 16.04.2015 - abroga:
  HG nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 6. Ordinul nr. 365/741/19.03.2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile - publicat in M.Of. Nr.454 din data 20.06.2014 - actualizat la data de 02.03.2016 - modificat de: - Ordinul nr.225/4052/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014
 7. Ordinul nr. 794/06.02.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje - publicat in M.Of. Nr. 130 din data 23.02.2012 - abroga:
  Ordinul nr.927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
 8. Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul deşeurilor *** Republicată - publicat în M.Of. Nr.837 din data 25.11.2011 - actualizat la data de 28.10.2016 - modificat de:
  - OUG nr.68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
  - Legea nr. 166/2017 privind aprobarea OUG nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 9. Ordinul nr. 1441/23.05.2011 privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice - publicat in M.Of. Nr.379 din data 31.05.2011
 10. Hotararea nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României - publicat in M.Of. Nr.672 din data 30.09.2008
 11. Ordinul nr. 1937/11.12.2007 privind aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând obligaţii fiscale datorate bugetului Fondului pentru mediu, plătite de contribuabili în contul unic al Administraţiei Fondului pentru Mediu, de distribuire a sumelor reprezentând obligaţii fiscale restante înregistrate de către aceştia la bugetul Fondului pentru mediu la data de 31 decembrie 2007 şi de stingere a acestora - publicat in M.Of. Nr.868 din data 19.12.2007
 12. Hotararea nr. 235/07.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate - publicat in M.Of. Nr.199 din data 22.03.2007
 13. Ordinul nr. 658/26.06.2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu - publicat in M.Of. Nr.728 din data 25.08.2006 - actualizat la data de 31.01.2014 - modificat de: - Ordinul nr.15/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu - Ordinul nr.88/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu
  Ordinul nr. 45/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu
 14. Ordinul nr. 578/14.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu - publicat in M.Of. Nr.516 din data 14.06.2006 - actualizat la data de 27.02.2019 - modificat de:
  - Ordinul nr. 1607/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
  - Ordinul nr. 1648/2009 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006
  - Ordinul nr. 1032/2011 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006
  - Ordinul nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
  - Ordinul nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
  - Ordinul nr. 149/2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
 15. Ordinul nr. 593/09.06.2006 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală - publicat in M.Of. Nr.535 din data 21.06.2006
 16. Ordinul nr. 596/09.06.2006 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită a creanţelor la Fondul pentru mediu - publicat in M.Of. Nr.535 din data 21.06.2006
 17. Ordinul nr. 594/09.06.2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu - publicat in M.Of. Nr.535 din data 21.06.2006 - actualizat la data de 21.04.2016 - modificat de: - Ordinul nr.617/216 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
 18. Ordinul nr. 591/07.04.2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia - publicat in M.Of. Nr.288 din data 24.04.2017 - abroga: - Ordinul nr. 549/05.06.2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia - publicat in M.Of. Nr.504 din data 12.06.2017 - actualizat la data de 04.03.2016
 19. OUG nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu - publicat in M.Of. Nr. 1193 din data 30.12.2005 - actualizat la data de 02.07.2019
 20. Hotararea nr. 170/12.02.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate - publicat in M.Of. Nr.160 din data 24.02.2004
 21. Hotararea nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase - publicat in M.Of. Nr.659 din data 05.09.2002 - actualizat la data de 19.03.2007 - modificat de: - HG nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului
 22. Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 94/62/CE/1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje - modificat de:
  - Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2004/12/CE/2004 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile din ambalaje;
  - Directiva 2013/2/UE a Comisiei din 07.02.2013 de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a Parlamentului European si Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje;
 23. Ordinul nr. 572/03.07.2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta - publicat in M.Of. Nr. 544 din data 03.07.2019

Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018