Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  
În atenţia contribuabililor care au dobândit dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule / taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule / timbrul de mediu pentru autovehicule, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care s-a dispus ca numai Administraţia Fondului pentru Mediu să restituie sumele respective


DOCUMENTE NECESARE:

1. CERERE DE RESTITUIRE a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule;

2. Hotărâre judecătorească, rămasă definitivă, în copie legalizată;

3. Act identitate pentru persoana fizică/certificatul de înregistrare pentru persoane juridice, în copie;

4. Document de plată cu care s-a achitat taxa pe poluare pentru autovehicule / taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule / timbrul de mediu pentru autovehicule, în copie;

5. Carte de identitate a autovehiculului, în copie;

6. Extras de cont din care să reiasă contul IBAN în care se vor vira sumele de restituit, în copie (la persoanele fizice, în cazul în care contul nu aparţine titularului hotărârii judecătoreşti, atunci va trebui să depuneţi şi actul de identitate al persoanei care deţine contul IBAN înscris în cerere, în copie).

7. Telefon de contact, de preferat mobil.

Observație.
Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și a timbrului de mediu pentru autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, se vor realiza potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 din 4 august 2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 644 din 7 august 2017.


NOTĂ: este obligatorie completarea tuturor rubricilor din Cererea de restituire


ORDIN nr. 448/2.010/2018 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule - in vigoare de la data de 14 mai 2018

ORDIN nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule - forma actualizata valabila la data de 24 mai 2018

Ordinul nr. 1488/3198/2017 din 12 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 68/2017 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

ORDIN Nr. 1144/1672/2017 din 17 august 2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule;

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 52/2017 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule;Arhivă


Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018