Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  Acasa / Programe de finantare / Rabla / Ghid de finantare

ORDIN nr. 343 din 8 aprilie 2019 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017


Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de OM privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 – 2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 661/2017


ORDIN Nr. 661/2017 din 24 aprilie 2017 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 - 2019 - actualizat 14 septembrie 2018


ORDIN Nr. 963/2018 din 13 septembrie 2018 privind modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 - 2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017


ORDIN Nr. 661/2017 din 24 aprilie 2017 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 - 2019 - actualizat 11 mai 2018


ORDIN Nr. 661/2017 din 24 aprilie 2017 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 - 2019 - actualizat martie 2018


ORDIN nr. 241 / 12.03.2018 privind modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 – 2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 661/2017.

Pentru a veni în sprijinul solicitanților persoane juridice în vederea completării corecte a Anexei 6 – Cerere de finanțare cu privire la aliniatul referitor la încadrarea acestuia ca autoritate contractantă, vă precizăm următoarele:
Potrivit art. 4 din legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, au calitatea de autoritate contractantă în sensul prezentei legi și implicit obligația aplicării prevederilor legale în materie:
a) autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în domeniul achiziţiilor publice;
b) organismele de drept public;
c) asocierile formate de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).
(2) Prin organisme de drept public în sensul alin. (1) lit. b) se înţelege orice entităţi, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. a) care, indiferent de forma de constituire sau organizare, îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial;
b) au personalitate juridică;
c) sunt finanţate, în majoritate, de către entităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau de către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumătate din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiţi de către o entitate dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) ori de către un alt organism de drept public.
Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018