Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  
Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014 (actualizat 28.10.2014)

Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1866/2014 privind modificarea art. 15 alin. (2) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014

Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014 (actualizat 12.09.2014)

Ordinul nr. 1550 din 12 septembrie 2014 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014

Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014 (actualizat 18.08.2014)

Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1410/2014 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014


Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014 (actualizat 30.06.2014)

Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 949/2014 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014


Ordinul nr. 364 din 19 martie 2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional actualizat, cu modificările aduse prin Ordinul nr. 447 din 4 aprilie 2014 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional


Ordinul nr. 447 din 4 aprilie 2014 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014


Ordinul nr. 364 din 19 martie 2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 0204 din 21 Martie 2014


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 664 din 05.12.2014 privind modificarea Dispoziţiei nr. 180/21.03.2014

         Articol unic: Art. 2 din Dispoziţia nr. 180/21.03.2014, privind organizarea sesiunii şi suma alocată în cadrul ”Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” 2014, se modifică şi va avea următorul conţinut: Suma alocată sesiunii de finanţare este 140.000 mii lei, din care: 112.736 mii lei pentru persoane fizice şi 27.264 mii lei pentru persoane juridice, inclusiv instituţii publice.


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 501 din 15 octombrie 2014 privind modificarea Dispoziţiei nr. 180/21.03.2014

         Articol unic: Art. 2 din Dispoziţia nr. 180/21.03.2014, privind organizarea sesiunii şi suma alocată în cadrul ”Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” 2014, se modifică şi va avea următorul conţinut: Suma alocată sesiunii de finanţare este 140.000 mii lei, din care: 111.000 mii lei pentru persoane fizice şi 29.000 mii lei pentru persoane juridice, inclusiv instituţii publice.


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 421 din 19 august 2014 privind prelungirea sesiunii de inscriere in vederea acceptarii, in cadrul „Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national”, pana la 30.09.2014

         Art.1. Cu data prezentei se aproba prelungirea sesiunii de inscriere in vederea acceptarii proprietarilor persoane juridice, operatori economici fara personalitate juridica sau organizatii profesionale care sunt organizate si isi desfasoara activitatea in una din formele de exercitare a profesiei liberale, in cadrul „Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national”, pana la 30 septembrie 2014.
         Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei Dispoziţii.
         Art.3. Prezenta Dispoziţie se publică pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu.


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 194 din 28 martie 2014 privind prelungirea sesiunii de înscriere în vederea validării solicitanţilor producători, în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”:

         Art.1. Cu data prezentei se aprobă prelungirea sesiunii de înscriere în vederea validării solicitanţilor producători, în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, până la data de 31 martie 2014.
         Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei Dispoziţii.
         Art.3. Prezenta Dispoziţie se publică pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu.


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 180 din 21 martie 2014 privind aprobarea organizării sesiunii de înscriere în vederea validării solicitanţilor producători, în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”:

         Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea validării solicitanţilor producători, în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, în perioada 24 - 28 martie 2014.
         Art.2. Suma alocată sesiunii de finanţare este: 140.000 mii lei, din care: 119.000 mii lei pentru persoane fizice şi 21.000 mii lei pentru persoane juridice, inclusiv instituţii publice.
         Art.3. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe, precum şi Direcţia Economică duc la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 138 din 27 februarie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

         Art.1. Se aprobă „Schema de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, denumită în continuare schemă de ajutor de minimis, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
         Art.2. Schema de ajutor de minimis se transmite spre informare Consiliului Concurenţei în termen de 15 zile de la data prezentei dispoziţii, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2007.
         Art.3. Finanţarea acordată operatorilor economici, în baza schemei de ajutor de minimis, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul pentru funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, Regulament valabil până la 31 decembrie 2020.
         Art.4. Finanţarea operatorilor economici în baza schemei de ajutor de minimis se acordă sub formă de fonduri nerambursabile. Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, la care se adaugă câte un eco-bonus în valoare de 500 lei, dar nu mai mult de două eco-bonusuri cumulate, pentru fiecare din următoarele caracteristici:
                 a) la achiziţionarea unui autovehicul nou încadrat în norma de poluare Euro 6;
                 b) la achiziţionarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km;
                 c) la achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.
         Art.5. Schema de minimis se aplică până la 31 decembrie 2014.
         Art.6. Numărul estimat al operatorilor economici este de maxim 3000.
         Art.7. Valoarea estimată a ajutorului de minimis ce va fi acordată în baza prezentei scheme, este de 22.500 mii lei.
         Art.8. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


Schema de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional


Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018