Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  
Servicii de pază

 • Proces-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor
 • Clarificare pentru toți operatorii
 • Anunț de participare
 • Documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea de servicii de pază (servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa 2 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice)
 • Procedură Operaţională „Procedura proprie privind achizitiile de servicii din anexa 2 la legea 98/2016 – servicii postale si de curierat / servicii de paza”
 • Formular standard pentru documentul unic de achiziții europene (DUAE)

 • Servicii de modificare a aplicației informatice privind gestionarea Programului Casa Verde Fotovoltaice

 • Anunț de atribuire
 • Anunț de participare
 • Caiet de sarcini
 • Formular de oferta

 • Servicii poștale și de curierat privind preluarea și distribuirea corespondenței AFM în țară și în străinătate

 • Anunț de atribuire
 • Raportul procedurii
 • Proces-verbal de deschidere a ofertelor
 • Clarificări pentru toți operatorii
 • Anunț de participare
 • Documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea de servicii poștale și de curierat privind preluarea şi distribuirea corespondenţei Administrației Fondului pentru Mediu în țară și în străinătate (servicii din anexa 2)
 • Caiet de sarcini
 • Anexa Caiet de sarcini - Cantitati minime si maxime acord cadru/contract subsecvent
 • Formulare și modele de documente
 • Clauze contractuale generale si obligatorii clauzele prezentelor modele se vor completa cu cerinţele menţionate în contextul documentatiei de atribuire
 • Procedură Operaţională „Procedura proprie privind achizitiile de servicii din anexa 2 la legea 98/2016 – servicii postale si de curierat / servicii de paza”
 • Formular standard pentru documentul unic de achiziții europene (DUAE)

 • Serviciu de dezvoltare aplicație informatică privind gestionarea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională

 • Anunț de atribuire
 • Clarificare pentru toți operatorii
 • Anunț de participare
 • Formular de ofertă
 • Caiet de sarcini

 • Servicii poștale și de curierat privind preluarea și distribuirea corespondenței AFM în țară și în străinătate
  - ANULAT -

 • Raport procedura
 • Clarificare pentru toti operatorii
 • Anunț de participare
 • Documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea de servicii poștale și de curierat privind preluarea şi distribuirea corespondenţei Administrației Fondului pentru Mediu în țară și în străinătate (servicii din anexa 2)
 • Caiet de sarcini
 • Anexa Caiet de sarcini - Cantitati minime si maxime acord cadru/contract subsecvent
 • Formulare și modele de documente
 • Clauze contractuale generale si obligatorii clauzele prezentelor modele se vor completa cu cerinţele menţionate în contextul documentatiei de atribuire
 • Procedură Operaţională „Procedura proprie privind achizitiile de servicii din anexa 2 la legea 98/2016 – servicii postale si de curierat / servicii de paza”
 • Formular standard pentru documentul unic de achiziții europene (DUAE)

 • Programul anual al achizitiilor publice, al AFM, pe anul 2019

  Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
  Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018