Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  
  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 679 din 11.12.2019 privind prelungirea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice

Art.1. Cu data prezentei, art.1 al dispoziției nr. 237/2019, astfel cum a fost modificat prin dispoziția nr. 615/2019, se modifică după cum urmează:
„Art. 1. Se aprobă organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate, neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, în perioada 10 aprilie 2019 – 31 ianuarie 2020.”
Art.2. Celelalte prevederi ale dispoziției nr. 237/2019 rămân valabile.
Art.3. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 615 din 09.10.2019 privind prelungirea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice

Art.1. Cu data prezentei, art.1 al dispoziției nr. 237/2019, astfel cum a fost modificat prin dispoziția nr. 486/2019, se modifică după cum urmează:
„Art. 1. Se aprobă organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate, neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, în perioada 10 aprilie – 13 decembrie 2019.”
Art.2. Celelalte prevederi ale dispoziției nr. 237/2019 rămân valabile.
Art.3. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 599 din 30.09.2019 privind modificarea și înlocuirea modelului grilelor de verificare și evaluare a conformității documentelor și eligibilității solicitanților în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice

Art.1. Anexa la dispoziția nr. 535/2019 - grila de verificare și evaluare a conformității documentelor și eligibilității solicitanților, pentru sesiunea aferentă anului 2019, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate, neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta dispoziție.


Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 535 din 13.08.2019 privind aprobarea modelului grilelor de verificare și evaluare în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice

Art.1. Se aprobă modelul grilei de verificare și evaluare a conformității documentelor și eligibilității solicitanților, pentru sesiunea aferentă anului 2019, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, conform anexelor la prezenta dispoziție.


Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 486 din 09.07.2019 privind prelungirea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice

Art.1. Cu data prezentei se modifică art.1 al dispoziției nr.237/2019, după cum urmează:
„Se aprobă organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate, neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, în perioada 10 aprilie – 11 octombrie 2019.
Art.2. Celelalte prevederi ale dispoziției nr.237/2019 rămân valabile.
Art.3. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 237 din 04.04.2019 privind organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice

Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, în perioada 10 aprilie – 10 iulie 2019.
Art.2. Suma alocată sesiunii de finanțare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice este de 230.000 mii lei.
Art.3. Lista unităților administrativ-teritoriale care pot depune cereri de finanțare, numărul de gospodării și sumele alocate acestora sunt cele prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.4. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe precum și Direcția Economică duc la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018