Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  
Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului înconjurător ECO-CIVIC - CONSTIENTIZARE

BENEFICIARI: organizaţii neguvernamentale, unități administrativ teritoriale inclusiv subdiviziunile administrativ - teritoriale ale acestora, unități și instituții de învățământ care au semnat un contract pentru finanțare nerambursabilă cu Autoritatea.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 1. Sunt eligibile următoarele cheltuieli:
  1. achiziţionarea de consumabile în cuantum de maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate;
  2. realizarea, editarea şi difuzarea de materiale tipărite cu conţinut educativ privind gestionarea deşeurilor în cuantum de maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate;
  3. realizarea de materiale inscripţionate, de exemplu pixuri, şepci, agende, tricouri, rucsacuri, hanorace şi alte asemenea în cuantum de maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate;
  4. realizarea şi difuzarea de materiale audiovizuale privind gestionarea deșeurilor;
  5. achiziționarea de aparatură profesională necesară realizării proiectului (maxim 1 bucată din fiecare categorie și maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate): video/retroproiector, laptop, ecran de proiecție, tablă interactivă, flipchart, camera video, aparat foto;
  6. realizarea şi montarea de panouri cu conţinut educativ privind gestionarea deșeurilor în cuantum de maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate;
  7. achiziţionarea de materiale necesare desfăşurării activităţilor de igienizare şi ecologizare a spaţiilor verzi în scop educativ: mănuşi de unică folosinţă, saci menajeri, cizme de cauciuc, echipament de protecţie, de exemplu şorţ, salopetă, unelte agricole necesare activităţii de igienizare şi ecologizare în cuantum de maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate;
  8. cheltuieli necesare în procesul de instruire: plata instructorilor (aceștia trebuie să fie certificați în domeniul protecției mediului de către Autoritatea Națională de calificări; acest fapt va fi dovedit prin documente justificative la momentul solicitării sumei prin cererea de plată), transport, cazare și diurnă pentru instructori, consumabile, închiriere săli, în cuantum de maximum 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate;
  9. realizarea paginii web;
  10. achiziţionarea de echipament necesar pentru organizarea taberelor (corturi, saci de dormit, izoprene, lanterne etc.);
  11. transportul preșcolarilor,elevilor, studenţilor şi instructorilor participanţi la excursiile şi taberele organizate cu scopul educaţiei şi conştientizării privind gestionarea deșeurilor;
  12. cazarea şi masa preșcolarilor, elevilor, studenţilor şi instructorilor participanţi la excursiile şi taberele organizate cu scopul educaţiei şi conştientizării privind gestionarea deșeurilor (în limita a 150 lei/zi/participant);
  13. taxa de campare;
  14. TVA aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperată prin orice alte mijloace.
 2. Se finanţează numai cheltuielile eligibile ale proiectului, justificate prin documente.
 3. Bugetul proiectului este atât o estimare, cât şi un plafon maxim al cheltuielilor.

SUMA MAXIMĂ PE PROIECT:

 1. Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru unitățile administrativ teritoriale, unitățile și instituțiile de învățământ și de maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru organizațiile neguvernamentale, fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finanţare. Nu este exclusă posibilitatea susţinerii de către solicitant a unei contribuţii proprii la proiect, acordându-se punctaj suplimentar după caz. (conform Anexei 4 Criterii de punctaj).
 2. Suma maximă care poate fi solicitată și acordată este de 450.000 lei pentru fiecare proiect.


Arhivă
Anul 2016
Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Sesiuni: 2010-2011


Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018