>
 
  Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  
Programul Pilot Start Up mediu ECOTURISM

BENEFICIARI: persoana juridică cu/sau fără rol de administrator sau custode de arii naturale protejate

CHELTUIELI ELIGIBILE:
Sunt cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

 1. Cheltuieli cu personalul implicat în managementul proiectului
 2. Managementul de proiect este realizat cu personal propriu. Personalul propriu al solicitantului implicat în managementul proiectului este constituit din minim două persoane (coordonator de proiect și responsabil financiar); după caz, poate să existe și un asistent de proiect. Plățile salariale includ impozite și contribuții aferente. Valoare totală a salariilor echipei de management trebuie să fie în limita a maxim 15% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil acordat.
 3. Cheltuieli cu achiziționarea de aparatură profesională necesară realizării proiectului în limita a maxim 5% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil acordat: video/videoproiector, laptop, ecran de proiecție, tablă interactivă, flipchart, camera video, aparat foto cu obiective aferente, și consumabile aferente;
  1. Tema de finantare A - dezvoltarea de infrastructură de acces, de refugii montane cu rol de adăpost și informare turistică, infrastructură de informare și interpretare a naturii și culturii locale si facilitati pentru servicii locale de ecoturism;
   1. Cheltuieli cu elaborarea proiectului de amenajare pentru vizitare peșteri, elaborarea studiului de fezabilitate în cazul refugiilor montane cu rol de adăpost și informare turistică /centrelor de vizitare, elaborarea planului de interpretare a patrimoniului natural și cultural și a proiectului de amenajare și design interior pentru centrele de vizitare în limita unui procent maxim cumulat de 8% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil acordat;
   2. Cheltuieli cu lucrări de amenajare pentru centrele de vizitare destinate exclusiv informării și conștientizării;
   3. Cheltuieli cu lucrări de construcții pentru refugii montane cu rol de adăpost și informare turistică ca puncte de informare și educație și adăpost pentru vreme rea și pentru înnoptare;
   4. Lucrări pentru realizarea de grădini cu caracter educativ cu exemplificarea speciilor de faună și floră autohtonă, inclusiv realizarea de mulaje de specii care au dispărut de-a lungul istoriei geologice a pământului;
   5. Lucrări de amenajare de infrastructură de vizitare a peșterilor (punți, podețe, căi, balustrade, platforme, sistem de iluminat, instalatii de amplificare a semnalului);
   6. Lucrari pentru realizarea, refacerea și marcarea traseelor de drumeție, cicloturism, călărie, caiac/canoe;
   7. Lucrari pentru construcția de podețe, observatoare pentru faună, puncte de belvedere, trasee pentru persoanele cu dizabilități;
   8. Dotarea centrelor de vizitare cu echipamente de observare a faunei (binocluri, lunete, camere de monitorizare cu infrarosu si senzor de miscare, telescop, GPS, binoclu);
   9. Lucrari cu semnalizarea traseelor și a obiectivelor turistice, instalații în aer liber de interpretarea naturii, panouri informative;
  2. Tema de finantare B - programe de creștere a capacității resurselor umane pentru managementul și administrarea destinației la nivelul zonelor ce au asociate arii naturale protejate.
   1. Cheltuieli cu personalul implicat in implementarea proiectului - expertiza de specialitate – din urmatoarele domenii: formare si training, facilitare comunitara, marketing, dezvoltare web si web design, turism si strategii de turism, interpretarea naturii, cercetare si studii, sociologie;
   2. Cheltuieli necesare pentru realizarea de instruiri, conferințe, intalniri pentru personalul solicitantului, participanti si lectori/invitati: transport, cazare și diurnă conform legii, consumabile, închiriere săli;
   3. Programe de formare pentru personalul cu functii de conducere din cadrul centrului de vizitare: manager in activitatea de turism, director centru de informare turistica, agent de turism pentru circuite tematice;
   4. Programe de formare profesionala pentru personalul cu functii de executie: ghid de turism (ecvestru, speologic, pentru pesteri amenajate. Cursurile de formare sunt destinate doar personalului permanent sau locuitorilor din aria geografica acoperita de proiect;
   5. Cheltuieli cu deplasarea, cazarea, diurna.

SUMA MAXIMĂ PE PROIECT: Cuantumul finanțării nerambursabile poate fi de până la 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără a se putea depăşi, la data semnării contractului, echivalentul în lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR, după caz, conform legislației în vigoare.


Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018