Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  
Programul Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii de obținere a materialelor și/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale și/sau materii prime reciclate ECO-BUSINESS

BENEFICIARI: operatorul economic

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 1. Sunt cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
  1. investiţii legate de înfiinţarea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi, prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentală a procesului de producţie al unei unităţi existente;
  2. realizarea clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului, cu dotările aferente - instalaţii electrice, instalaţii de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, intranet. Sunt eligibile doar instalaţiile menţionate mai sus care sunt realizate în interiorul clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor și nu reprezintă cheltuieli cu asigurarea utilităților;
  3. achiziţia de utilaje, instalaţii, echipamente noi necesare îndeplinirii obiectului prezentului program;
  4. montajul utilajelor și echipamentelor tehnologice;
  5. instalare și punerea în funcțiune;
   • pregătirea personalului de exploatare - cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor;
   • probe tehnologice şi teste - cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor;
  6. studii de fezabilitate, proiect tehnic, în limita a 8% din cheltuielile eligibile pentru investiţia de bază.
 2. Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziţionate sunt noi.
 3. Detalierea cheltuielor de va face conform structurii devizului general prevăzut în HG 28/2008.

SUMA MAXIMĂ PE PROIECT: Cuantumul finanțării nerambursabile nu va putea depăşi, la data aprobării proiectului, echivalentul în lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 EUR sau 100.000 EUR (pentru întreprinderile ce își desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), conform legislației în vigoare. De asemenea, dacă valoarea aprobată în lei depășește, la data semnării contractului de finantare, echivalentul în lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 EUR sau 100.000 EUR (pentru întreprinderile ce își desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, conform legislației în vigoare), valoarea finanțată prin contractul de finanțare nu va depăși nivelul maxim al ajutorului de minimis.

Se acordă până la 100 % însă nu va putea depăşi, la data aprobării proiectului, echivalentul în lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 EUR sau 100.000 EUR.


Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018