Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice CASA VERDE CLASIC - PERSOANE FIZICE

În perioada 2010-2017 s-au finalizat peste 30.000 proiecte - beneficiari persoane fizice, valoarea finanțată fiind cca 180.000.000 lei;
În prezent sunt în proces de analiză dosarele depuse în anul 2016 în cadrul Programelor Casa Verde destinate persoanelor fizice, astfel:

 • în cadrul sesiunii deschise în perioada 10 – 24 octombrie 2016 au fost depuse 12.028 cereri de finanţare, valoarea totală solicitată fiind 72.439.599,49 lei.
 • BENEFICIARI: persoane fizice

  CHELTUIELI ELIGIBILE:

  1. achiziţia de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire;
  2. cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului;
  3. taxa pe valoarea adăugată (TVA).

  SUMA MAXIMĂ PE PROIECT:

  1. până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
  2. până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
  3. până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

  ANEXA 2 - CERERE de finanţare nerambursabilă

  ANEXA 3 - DECLARAŢIE pe propria răspundere

  Ordinul nr. 1817/2016 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice


  Ghid de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult CASA VERDE CLASIC PERSOANE JURIDICE

  În perioada 2010-2017 peste 200 proiecte - beneficiari persoane juridice (unități administrativ – teritoriale, instituții publice și unități de cult), valoarea finanțată fiind cca 160.000.000 lei,
  În cadrul sesiunii deschise în perioada 17 octombrie – 14 noiembrie 2016 au fost depuse 194 cereri de finanţare, valoarea totală solicitată fiind de 120.711.395,30 lei.

  BENEFICIARI: Unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice sau unităţile de cult pot depune proiecte de finanţare în cadrul programului pentru imobilele aflate în proprietatea ori în administrarea lor.

  CHELTUIELI ELIGIBILE:

  1. cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei conform studiului de fezabilitate (instalaţii, echipamente, subansamble, construcţii aferente instalaţiilor);
  2. cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor;
  3. taxa pe valoarea adăugată (TVA);
  4. cheltuielile cu consultanţa, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investiţia de bază.

  SUMA MAXIMĂ PE PROIECT:
  Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

  1. Cuantumul finanţării pentru instituţiile publice nu poate depăşi valoarea de 2.000.000 lei.
  2. Cuantumul finanţării pentru unităţile de cult nu poate depăşi valoarea de 500.000 lei.
  3. Cuantumul finanţării în cazul unităţilor administrativ-teritoriale nu poate depăşi următoarele valori:
   1. 4.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000;
   2. 3.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 50.000 şi 100.000;
   3. 2.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000 şi 50.000;
   4. 1.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 3.000 şi 20.000;
   5. 500.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.

  ANEXA 1 - CERERE de finanţare nerambursabilă

  Ordinul nr. 1818/2016 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult


  Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
  Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018