Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact   

În atenţia contribuabililor care au dobândit dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule / taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule / timbrul de mediu pentru autovehicule, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care s-a dispus ca numai Administraţia Fondului pentru Mediu să restituie sumele respective


DOCUMENTE NECESARE:

1. Cerere conform modelului din Anexa nr. 2 la Ordinul 365/741/19.03.2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;

2. Hotărâre judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original;;

3. Act identitate pentru persoana fizică/certificatul de înregistrare pentru persoane juridice, în copie;

4. Document de plată cu care s-a achitat taxa pe poluare pentru autovehicule, în copie;

5. Carte de identitate a autovehiculului sau Decizie de calcul a taxei poluare pentru autovehicule, în copie;

6. Extras de cont din care să reiasă contul IBAN în care se vor vira sumele de restituit, în copie (la persoanele fizice, în cazul în care contul nu aparţine titularului hotărârii judecătoreşti, atunci va trebui să depuneţi şi actul de identitate al persoanei care deţine contul IBAN înscris în cerere, în copie). Plata în numerar se face doar la casieria AFM Bucureşti, în baza unei programări prealabile;

7. Telefon de contact, de preferat mobil.

Observaţie.
Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, potrivit prevederilor art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal bugetare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.


NOTĂ: este obligatorie completarea tuturor rubricilor din Cererea de restituire
Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018