Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  EN | RO
Aceasta este ROMANIA

Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită conform principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”.
Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului.ANUNȚURI

 • Cererile de înrolare primite pentru serviciul “Depunere declarații on-line” sunt în procedură de soluționare. Cererile sunt prelucrate cu celeritate însă, având în vedere numărul foarte mare de cereri înregistrate, timpul de soluționare poate ajunge la 30 - 45 zile calendaristice.
  Informații privind cererea depusă se comunică solicitantului pe adresa de e-mail transmisă la înrolare. În situația în care înrolarea a fost făcută de o persoană împuternicită, este necesar ca procura notarială în original să fie primită la sediul AFM.
  Totodată, vă informăm că declarația/declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu aferente perioadelor de raportare până la luna februarie 2020, inclusiv, pot fi depuse în format fizic, pe hârtie, folosind ultima versiune a aplicației pusă la dispoziție pe site-ul AFM la adresa https://www.afm.ro/taxe_declaratii.php.

 • RABLA CLASIC:
  RABLA PLUS:

  FOTOVOLTAICE
 • In aplicatia informatica pentru gestionarea Programului Casa Verde Fotovoltaice au fost inscrise, in 10.09.2019, 13.271 Cereri de finantare.

 • Având în vedere noile modificări legislative prevazute de Ordonanata de Urgenta nr.50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje referitoare la taxa prevazuta la Articolul 9 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, vă informăm că aceasta contribuție de 2% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor se reține și se plătește o singura data la Fondul de mediu, de catre operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, la prima operațiune de vânzare a deșeurilor, respectiv de la deținătorul inițial al deșeurilor la primul operator economic colector sau valorificator.


 • PROIECTE FINALIZATE


  Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
  Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018