Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  EN | RO
Aceasta este ROMANIA

Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită conform principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”.
Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului.ANUNȚURI

INFORMARE
Prin prezenta, vă informăm că declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu aferente lunii februarie 2019, se poate comunica fără datele referitoare la cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate / reciclate prin intermediul organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, reglementate la pct. IV, tabelul 1, coloanele f) și h) din anexa nr. 1 la Ordinul M.M. nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, vă aducem la cunoștință că a fost demarată procedura de modificare a Ordinului M.M. nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, în vederea eliminării datelor mai sus menționate.

FOTOVOLTAICE


PRIMELE REZULTATE ALE ANALIZEI DOSARELOR DEPUSE DE INSTALATORI - motive de respingere si instructiuni de remediere a motivelor de neconformitate
LISTA INSTALATORILOR VALIDATI VA FI PUBLICATA INAINTEA DEMARARII PROGRAMULUI PENTRU PERSOANELE FIZICE  • Cererile de finanțare pentru Programele RABLA și RABLA PLUS au fost modificate conform Ordinului nr. 963/2018, respectiv Ordinului nr. 964/2018 din 13.09.2018 și intră în vigoare începând cu 14.09.2018:
    Rabla: CERERE DE FINANȚARE - ANEXA nr. 6
    Rabla Plus: ANEXA NR.6: CERERE DE FINANȚARE


  • PROIECTE FINALIZATE


    Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
    Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018