A | A

  Caută în site:
 
 • Lista solicitantilor - proprietari persoane juridice acceptate in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic - sesiunea 27 iunie - 21 octombrie 2016, in sedinta Comitetului de Avizare al AFM din 15.11.2016 (publicată la data de 15.11.2016)

 • Lista solicitantilor - proprietari persoane juridice acceptate in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic - sesiunea 27 iunie - 21 octombrie 2016, in sedinta Comitetului de Avizare al AFM din 28.10.2016. (publicată la data de 28.10.2016)

 • Lista solicitantilor - proprietari persoane juridice acceptate in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic - sesiunea 27 iunie - 21 octombrie 2016, in sedinta Comitetului de Avizare al AFM din 20.10.2016. (publicată la data de 20.10.2016)
 • ANUNŢ
  “Solicitantii respinsi pot contesta Decizia Comitetului Director sau pot depune un nou dosar de acceptare. Contestatiile se depun in conformitate cu prevederile Art. 52 „Contestarea rezultatului” din Ghidul de Finantare, in termen de 5 zile lucratoare pana in data de 03.10.2016, inclusiv si pot fi transmise prin orice modalitate care asigura confirmarea receptionarii acestora în interiorul perioadei de contestatii, iar in cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este secretariat@afm.ro. Prin urmare nu se vor lua in considerare completarile sau inlocuirea documentelor componente ale dosarului depus initial, cu documente depuse ulterior.

  ANUNŢ
  “Solicitantii respinsi pot contesta Decizia Comitetului Director sau pot depune un nou dosar de acceptare. Contestatiile se depun in conformitate cu prevederile Art. 52 „Contestarea rezultatului” din Ghidul de Finantare, in termen de 5 zile lucratoare pana in data de 07.09.2016, inclusiv si pot fi transmise prin orice modalitate care asigura confirmarea receptionarii acestora în interiorul perioadei de contestatii, iar in cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este secretariat@afm.ro. Prin urmare nu se vor lua in considerare completarile sau inlocuirea documentelor componente ale dosarului depus initial, cu documente depuse ulterior.


  ANUNŢ
  “Solicitantii respinsi pot contesta Decizia Comitetului Director sau pot depune un nou dosar de acceptare. Contestatiile se depun in conformitate cu prevederile Art. 52 „Contestarea rezultatului” din Ghidul de Finantare, in termen de 5 zile lucratoare pana in data de 02.08.2016, inclusiv si pot fi transmise prin orice modalitate care asigura confirmarea receptionarii acestora în interiorul perioadei de contestatii, iar in cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este secretariat@afm.ro. Prin urmare nu se vor lua in considerare completarile sau inlocuirea documentelor componente ale dosarului depus initial, cu documente depuse ulterior.    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 330 din 24.06.2016 privind organizarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic:

           Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea acceptării solicitanţilor proprietari persoane juridice, unitatea administrativ-teritorială, unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată, instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu sau fără personalitate juridică, organizaţia neguvernamentală, unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România, operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic, societatea profesională cu răspundere limitată, unitatea medico-sanitară, entitate juridică fără personalitate juridică, organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei libere, în cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic”, în perioada 27.06.2016– 21.10.2016.
           Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
           Art.2. Prezenta Dispoziţie se publică pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu.


  
   
  Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016