A | A

  Caută în site:
 
 1. Până când se poate depune dosarul de acceptare?
  • Sesiunea de înscriere se desfăsoară în perioada 27.06.2016 - 21.10.2016.
 2. Care este obiectul programului?
  • Obiectul programului îl reprezintă finantarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma ecotichetului, pentru achizitionarea autovehiculelor noi pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.
 3. Ce este un autovehicul electric hibrid?
  • autovehicul electric hibrid - autovehicul hibrid care, pentru a-si asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu: baterie, condensator, volant/generator etc.) si care are o sursă de alimentare externă - plug-in si care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km
 4. Ce este un autovehicul pur electric?
  • autovehicul pur electric - orice autoturism, autoutilitară usoară sau autospecială/autospecializată usoară propulsat/propulsată de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat/clasificată ca vehicul cu emisii poluante zero si care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată, achizitionat/achizitionată de la un producător validat de către Autoritate
 5. Care este cuantumul ecotichetului?
  • a) 20.000 lei pentru achizitionarea unui autovehicul nou pur electric; b) 5.000 lei pentru achizitionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km
 6. Cu câte prime de casare se poate cumula un ecotichet?
  • • În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national si doreste să achizitioneze un autovehicul nou pur electric sau un autovehicul nou electric hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, ecotichetul se poate cumula numai cu prima de casare. Un ecotichet nu se poate cumula cu mai multe prime de casare.Cumulul ecotichetului cu prima de casare se poate efectua doar în cazul în care solicitantul îndeplineste conditiile prevăzute în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, si în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national.
 7. Care sunt conditiile de acordare a ecotichetului pentru persoanele fizice?
  • Beneficiază de ecotichet persoana fizică ce îndeplineste cumulativ următoarele conditii:
  • a) are domiciliul sau resedinta în România;
  • b) nu are obligatii de plată la bugetul local;
  • c) s-a înscris la un producător validat în vederea achizitionării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obtinând nota de înscriere;
  • d) a achizitionat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.
  • Beneficiază de ecotichet solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizatie profesională care este organizată si îsi desfăsoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:
  • a) a obtinut din partea Autoritătii aprobarea dosarului de acceptare;
  • b) s-a înscris la un producător validat în vederea achizitionării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obtinând nota de înscriere;
  • c) a achizitionat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.
 8. Solicitant unitatea administrativ-teritorială
  • ART. 24 Criterii de eligibilitate
  • ART. 25 Continutul dosarului de acceptare
  • ART. 43 Depunerea dosarului de acceptare
 9. Solicitant unitatea sau institutia de învătământ, de stat ori privată
  • ART. 26 Criterii de eligibilitate
  • ART. 27 Continutul dosarului de acceptare
  • ART. 43 Depunerea dosarului de acceptare
 10. Solicitant institutia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiintat ca institutie publică, precum si institutia din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională cu sau fără personalitate juridică
  • ART. 28 Criterii de eligibilitate
  • ART. 29 Continutul dosarului de acceptare
  • ART. 43 Depunerea dosarului de acceptare
 11. Solicitant organizatia neguvernamentală
  • ART. 30 Criterii de eligibilitate
  • ART. 31 Continutul dosarului de acceptare
  • ART. 43 Depunerea dosarului de acceptare
 12. Solicitant unitatea apartinând unui cult religios recunoscut în România
  • ART.32 Criterii de eligibilitate
  • ART.33 Continutul dosarului de acceptare
  • ART.43 Depunerea dosarului de acceptare
 13. Solicitant operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îsi desfăsoară activitatea în regim economic
  • ART.34 Criterii de eligibilitate
  • ART.35 Continutul dosarului de acceptare
  • ART.43 Depunerea dosarului de acceptare
 14. Solicitant societatea profesională cu răspundere limitată
  • ART.36 Criterii de eligibilitate
  • ART.37 Continutul dosarului de acceptare
  • ART.43 Depunerea dosarului de acceptare
 15. Solicitant Unitatea medico-sanitară
  • ART.34 Criterii de eligibilitate
  • ART.35 Continutul dosarului de acceptare
  • ART.43 Depunerea dosarului de acceptare
 16. Solicitant entitate juridică fără personalitate juridică
  • ART.39 Criterii de eligibilitate
  • ART.40 Continutul dosarului de acceptare
  • ART.43 Depunerea dosarului de acceptare
 17. Solicitant organizatia profesională care este organizată si îsi desfăsoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale
  • ART.41 Criterii de eligibilitate
  • ART.42 Continutul dosarului de acceptare
  • ART.43 Depunerea dosarului de acceptare
 18. Contestarea rezultatului ART. 47

 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016