A | A

  Caută în site:
 
PROGRAME FINANȚATE
 Refacere situri contaminate
 RO06 Energie regenerabilă
 
TAXE ȘI CONTRIBUȚII


  Ordonanţa de Urgenţă nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

  Hotărârea nr. 88 din 13 martie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

GHID TIMBRUL DE MEDIU

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice supune dezbaterii publice draftul proiectului de ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

DEZBATERE PUBLICĂ PE TIMBRUL DE MEDIU


TAXA PENTRU EMISIILE POLUANTE PROVENITE DE LA AUTOVEHICULE

COMUNICAT DE PRESA - Cererea de restituire a taxei auto se depune la Administratia Financiara

Anunt privind modalitatea de restituire a taxei pentru emisiile poluante

In atentia contribuabilului care, in baza unei hotarari definitive si irevocabile a instantei judecatoresti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule

Guvernul a aprobat suspendarea taxei de poluare pentru autovehiculele inmatriculate in Romania Ónainte de anul 2007

Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

Hotararea nr. 9 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

Ordinul nr. 28 din 13 ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule


TAXA PE POLUARE PENTRU AUTOVEHICULE

  Ordinul ministrului mediului şi al ministrului finanţelor publice nr. 133/360 pentru aprobarea procedurii de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de taxa pe poluare pentru autovehicule (M. Of. nr. 136/05.03.2009)

  Ordonanta de urgenta nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

  HOTĂRÂREA nr. 686 din 24 iunie 2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

  Începând cu data de 1 iulie 2008, a intrat în vigoare O.U.G. nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, (publicată în Monitorul Oficial cu numărul 327 din data de 25 aprilie 2008), care stabileşte cadrul legal pentru introducerea taxei pe poluare pentru autovehicule. Această taxă constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu şi se gestionează de Administraţia Fondului pentru Mediu, in vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului.
  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi textul integral al O.U.G. nr. 50/2008.
 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   ¬© Toate drepturile rezervate 2016