A | A

  Caută în site:
 

În sensul Ghidului de finanţare a PSIPAN şi conform prevederilor acestuia, amintim obligaţia producătorilor de a asigura accesul nemijlocit, nerestricţionat şi obiectiv al persoanelor fizice/juridice în cadrul Programului, precum şi de a acorda prima de casare şi ecobonusurile doar persoanelor care predau spre casare un autovehicul uzat sau care obţin dreptul de a beneficia de prima de casare de la persoanele menţionate anterior.
În urma solicitărilor primite se analizează posibilitatea introducerii, în aplicaţia informatică pentru verificarea PSIPAN şi PVE, a unei modalităţi de verificare a îndeplinirii acestei obligaţii ce revine producătorilor cu care Autoritatea a încheiat contracte.


În perioada 30 iunie – 1 iulie 2016, AFM va încheia contracte de finanţare cu producătorii validaţi în Programele "Rabla" – sesiunea 15 - 21 iunie 2016 şi "Rabla Plus" – sesiunea 30 mai – 17 iunie 2016 • Lista producătorilor acceptaţi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional - sesiunea 15- 21 iunie 2016 (publicată la data de 28.06.2016)

 • Producătorii validaţi în "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2016", care nu au semnat contractele de finanţare, se pot prezenta la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu în perioada 17-22 iunie 2016.

  În perioada 14 - 16 iunie 2016, Administraţia Fondului pentru Mediu va încheia contracte de finanţare cu producătorii/dealerii validaţi în "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2016".


 • Lista producătorilor respinşi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional - sesiunea 30 mai - 3 iunie 2016 (publicată la data de 06.06.2016)
 • Lista producătorilor propuşi spre validare cu observaţii, în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional - sesiunea 30 mai - 3 iunie 2016 (publicată la data de 06.06.2016)

 • Contestaţiile se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare începând cu data de 07.06.2016, până în data de 13.06.2016, inclusiv. Contestaţiile pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este secretariat@afm.ro.

    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 259 din 25.05.2016 privind organizarea sesiunii în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

           Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea validării solicitanţilor producători, în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, în perioada 30 mai - 03 iunie 2016.
           Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
                             

  
   
  Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016