A | A

  Caută în site:
 
ANUNŢ
"Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile Art. 52 "Contestarea rezultatului" din Ghidul de Finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare, până în data de 22.11.2016 inclusiv şi pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este secretariat@afm.ro. Prin urmare nu se vor lua în considerare completările sau înlocuirea documentelor componente ale dosarului depus iniţial, cu documente depuse ulterior.  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 621 din 31.10.2016 privind modificarea Dispoziției nr. 303/13.06.2016 în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

         Articol unic: Cu data prezentei Art. 1 din Dispoziția 303/13.06.2016, privind suma alocată în cadrul ”Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național”, se modifică și va avea următorul conținut: Suma destinată finanţării este 160.000 mii lei, din care 130.000 mii lei pentru persoane fizice și 30.000 mii lei pentru persoane juridice.

ANUNŢ
"Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile Art. 52 "Contestarea rezultatului" din Ghidul de Finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare, până în data de 04.11.2016 inclusiv şi pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este secretariat@afm.ro. Prin urmare nu se vor lua în considerare completările sau înlocuirea documentelor componente ale dosarului depus iniţial, cu documente depuse ulterior.

ANUNŢ
"Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director sau pot depune un nou dosar de acceptare. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile Art. 52 „Contestarea rezultatului” din Ghidul de Finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare, până în data de 27.10.2016 inclusiv şi pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este secretariat@afm.ro. Prin urmare nu se vor lua în considerare completările sau înlocuirea documentelor componente ale dosarului depus iniţial, cu documente depuse ulterior.

  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 578 din 19.10.2016 privind prelungirea sesiunii de înscriere în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

         Art.1. Se prelungește sesiunea de înscriere în vederea acceptării solicitanților proprietari persoane juridice, unitatea administrativ-teritorială, unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată, instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională cu sau fără personalitate juridică, organizația neguvernamentală, unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România, operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic, societatea profesională cu răspundere limitată, unitatea medico-sanitară, entitate juridică fără personalitate juridică, organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei libere, în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, până la 28.10.2016.
         Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

ANUNŢ
“Solicitantii respinsi pot contesta Decizia Comitetului Director sau pot depune un nou dosar de acceptare. Contestatiile se depun in conformitate cu prevederile Art. 52 „Contestarea rezultatului” din Ghidul de Finantare, in termen de 5 zile lucratoare, pana in data de 03.10.2016 inclusiv si pot fi transmise prin orice modalitate care asigura confirmarea receptionarii acestora in interiorul perioadei de contestatii, iar in cazul in care sunt transmise pe e-mail, adresa este secretariat@afm.ro. Prin urmare nu se vor lua in considerare completarile sau inlocuirea documentelor componente ale dosarului depus initial, cu documente depuse ulterior.

ANUNŢ
“Solicitantii respinsi pot contesta Decizia Comitetului Director sau pot depune un nou dosar de acceptare. Contestatiile se depun in conformitate cu prevederile Art. 52 „Contestarea rezultatului” din Ghidul de Finantare, in termen de 5 zile lucratoare, pana in data de 07.09.2016 inclusiv si pot fi transmise prin orice modalitate care asigura confirmarea receptionarii acestora in interiorul perioadei de contestatii, iar in cazul in care sunt transmise pe e-mail, adresa este secretariat@afm.ro. Prin urmare nu se vor lua in considerare completarile sau inlocuirea documentelor componente ale dosarului depus initial, cu documente depuse ulterior.

ANUNŢ
“Solicitantii respinsi pot contesta Decizia Comitetului Director sau pot depune un nou dosar de acceptare. Contestatiile se depun in conformitate cu prevederile Art. 52 „Contestarea rezultatului” din Ghidul de Finantare, in termen de 5 zile lucratoare pana in data de 02.08.2016, inclusiv si pot fi transmise prin orice modalitate care asigura confirmarea receptionarii acestora în interiorul perioadei de contestatii, iar in cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este secretariat@afm.ro. Prin urmare nu se vor lua in considerare completarile sau inlocuirea documentelor componente ale dosarului depus initial, cu documente depuse ulterior.


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 329 din 24.06.2016 privind organizarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

         Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea acceptării solicitanţilor proprietari persoane juridice, unitatea administrativ-teritorială, unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată, instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu sau fără personalitate juridică, organizaţia neguvernamentală, unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România, operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic, societatea profesională cu răspundere limitată, unitatea medico-sanitară, entitate juridică fără personalitate juridică, organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei libere, în cadrul „Programului de stimulare a înoirii Parcului auto naţional”, în perioada 27.06.2016– 21.10.2016.
         Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
         Art.2. Prezenta Dispoziţie se publică pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu.                           


 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016