A | A

  Caută în site:
 

AJUTOR DE MINIMIS
pentru Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional
:

  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 241. din 22.05.2017 privind aprobarea modificării Schemei de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

Art.1.Se aprobă modificarea „Schemei de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, denumită în continuare schemă de ajutor de minimis, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2.Cererea de reavizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de minimis, prevăzute în schema de ajutor de minimis, a primit avizul nr. 7073/16.05.2017 emis de către Consiliul Concurenţei, în conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3.Finanţarea acordată operatorilor economici, în baza schemei de ajutor de minimis, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, Regulament valabil până la 31 decembrie 2020.
Art.4. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


arhivă
Anul 2016
Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013


 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016