A | A

  Caută în site:
 
 1. Până când se poate depune dosarul de acceptare?
  • Sesiunea de înscriere se desfăsoară în perioada 27.06.2016 - 21.10.2016.
 2. Care este cuantumul finantării?
  • Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, la care se adaugă câte un ecobonus la achizitionarea unui autovehicul nou, cu posibilitate de cumulare, pentru fiecare dintre următoarele caracteristici, astfel:
  • a) un ecobonus în valoare de 750 lei la achizitionarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de functionare mixt, potrivit mentiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou;
  • b) un ecobonus în valoare de 1.500 lei la achizitionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.
 3. De câte prime de casare poate beneficia un solicitant?
  • Proprietarul poate achizitiona mai multe autovehicule noi în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe prime de casare.
 4. Care sunt conditiile de acordare a primei de casare pentru persoanele fizice?
  • Proprietarul persoană fizică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:
  • a) are domiciliul sau resedinta în România;
  • b) nu are obligatii de plată la bugetul local;
  • c) s-a înscris la un producător validat în vederea achizitionării unui autovehicul nou, obtinând nota de înscriere;
  • d) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat si a obtinut certificatul de distrugere, potrivit prevederilor prezentului ghid;
  • e) a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat si a obtinut certificatul de radiere, potrivit prevederilor prezentului ghid;
  • f) a prezentat producătorului validat dovada distrugerii si a radierii din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentucumulativ următoarele conditii:
  • are domiciliul sau resedinta în România;
  • nu are obligatii de plată la bugetul local;
  • i-a fost cedat de către un proprietar persoană fizică dreptul de beneficiu asupra primei de casare;
  • a achizitionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.
 5. Care sunt conditiile de acordare a primei de casare pentru persoanele juridice?
  • Proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizatie profesională care este organizată si îsi desfăsoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:
  • a) a obtinut din partea Autoritătii aprobarea dosarului de acceptare;
  • b) s-a înscris la un producător validat în vederea achizitionării unui autovehiculul nou, obtinând nota de înscriere;
  • c) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat si a obtinut certificatul de distrugere;
  • d) a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat si a obtinut certificatul de radiere;
  • e) a prezentat producătorului validat dovada distrugerii si a radierii din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat;
  • f) a achizitionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.
 6. Solicitant unitatea administrativ-teritorială
  • ART.27 Criterii de eligibilitate
  • ART.28 Continutul dosarului de acceptare
  • ART. 46 Depunerea dosarului de acceptare
 7. Solicitant unitatea sau institutia de învătământ, de stat ori privată
  • ART. 29 Criterii de eligibilitate
  • ART. 30 Continutul dosarului de acceptare
  • ART. 46 Depunerea dosarului de acceptare
 8. Solicitant institutia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiintat ca institutie publică, precum si institutia din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională cu sau fără personalitate juridică
  • ART. 31 Criterii de eligibilitate
  • ART. 32 Continutul dosarului de acceptare
  • ART. 46 Depunerea dosarului de acceptare
 9. Solicitant organizatia neguvernamentală
  • ART. 33 Criterii de eligibilitate
  • ART. 34 Continutul dosarului de acceptare
  • ART. 46 Depunerea dosarului de acceptare
 10. Solicitant unitatea apartinând unui cult religios recunoscut în România
  • ART. 35 Criterii de eligibilitate
  • ART. 36 Continutul dosarului de acceptare
  • ART. 46 Depunerea dosarului de acceptare
 11. Solicitant operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îsi desfăsoară activitatea în regim economic
  • ART. 37 Criterii de eligibilitate
  • ART. 38 Continutul dosarului de acceptare
  • ART. 46 Depunerea dosarului de acceptare
 12. Solicitant societatea profesională cu răspundere limitată
  • ART. 39 Criterii de eligibilitate
  • ART. 40 Continutul dosarului de acceptare
  • ART. 46 Depunerea dosarului de acceptare
 13. Solicitant unitatea medico-sanitară
  • ART. 37 Criterii de eligibilitate
  • ART. 38 Continutul dosarului de acceptare
  • ART. 46 Depunerea dosarului de acceptare
 14. Solicitant entitatea juridică fără personalitate juridică
  • ART. 42 Criterii de eligibilitate
  • ART. 43 Continutul dosarului de acceptare
  • ART. 46 Depunerea dosarului de acceptare
 15. Solicitant organizatia profesională care este organizată si îsi desfăsoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale
  • ART. 44 Criterii de eligibilitate
  • ART. 45 Continutul dosarului de acceptare
  • ART. 46 Depunerea dosarului de acceptare
 16. Contestarea rezultatului ART.52

                           


 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016