A | A

  Caută în site:
 


APLICAŢIE WEB PENTRU VERIFICAREA PSIPAN ŞI PVE 2017
Vă rugăm să cititi informatiile si recomandările necesare pentru depunerea dosarului de acceptare pe care le regăsiti în sectiunea Anunturi persoane juridice – Apăsati aici!

  • Schema de accesare a programului RABLA pentru persoane fizice o găsiți AICI!

  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 233 din 15.05.2017 privind suma alocată în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional și a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic:

Art.1. Suma alocată sesiunii de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional este de 180.000 mii lei, din care: 130.000 mii lei pentru persoane fizice și 50.000 mii lei pentru persoane juridice.
Art.2. Suma alocată sesiunii de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic este de 45.000 mii lei, din care: 15.000 mii lei pentru persoane fizice și 30.000 mii lei pentru persoane juridice.
Art.3. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe precum și Direcția Economică duc la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.AJUTOR DE MINIMIS
pentru Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional
:

  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 241. din 22.05.2017 privind aprobarea modificării Schemei de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

Art.1.Se aprobă modificarea „Schemei de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, denumită în continuare schemă de ajutor de minimis, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2.Cererea de reavizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de minimis, prevăzute în schema de ajutor de minimis, a primit avizul nr. 7073/16.05.2017 emis de către Consiliul Concurenţei, în conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3.Finanţarea acordată operatorilor economici, în baza schemei de ajutor de minimis, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, Regulament valabil până la 31 decembrie 2020.
Art.4. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.arhivă
Informaţii privind Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2016
Informaţii privind Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2015
Informaţii privind Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2014
Informaţii privind Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2013
Informaţii privind Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2012
Informaţii privind Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2011
Informaţii privind Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2010
Informaţii privind Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2009
Informaţii privind Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2008
Informaţii privind Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2007


 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016