A | A

  Caută în site:
 

Legea 544 / 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

HG. nr. 123 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Art. 1.din Legea nr.544/2001 prevede:

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Art. 5.din Legea nr.544/2001 prevede:

 1. Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
  1. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  2. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
  3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  5. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  6. programele şi strategiile proprii;
  7. lista cuprinzând documentele de interes public;
  8. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  9. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice in situaţia in care persoana se consideră vătămată in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
 2. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevazute la alin. 1.
 3. Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care se publică in Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.
 4. Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează:
  1. afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al României sau in mijloacele de informare in masă, in publicaţii proprii, precum şi in pagina de Internet proprie;
  2. consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, in spaţii special destinate acestui scop.

Art. 6.

 1. Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, in condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
 2. Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public, solicitate in scris sau verbal.
 3. Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
  1. autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
  2. informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
  3. numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea raspunsului.

     Pentru a solicita informatii de interes public din partea Administratiei Fondului pentru Mediu, conform prevederilor Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la infomatiile de interes public, va rugam sa va adresati Compartimentului Relatii Publice.

     Pentru aceasta, descarcati formularul-tip pentru solicitarea de informatie publica, completati rubricile si expediati-l la una din adresele de mai jos:

     Administratia Fondului pentru Mediu

      Biroul Comunicare - Compartimentului Relatii Publice

      Splaiul Independentei, nr. 294, Corp A, Sector 6, Bucuresti

      E-mail: relatiicupublicul@afm.ro 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016