A | A

  Caută în site:
 
 

  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 259 din 03 iunie 2013:

         Art.1 Se aprobă programul de audienţe al preşedintelui, respectiv vicepreşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, după cum urmează:

         Preşedinte AFM: JOI (prima şi a treia săptămână din lună), între orele 10:00 -12:00

         Vicepreşedinte AFM: JOI (a doua şi a patra săptămână din lună), între orele 10:00 -12:00

         Art.2. Direcţia Juridică şi Resurse Umane, Biroul Comunicare precum şi Cabinetul Preşedintelui duc la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Atributiile compartimentului:

Compartimentul Relaţii cu Publicul îndeplineşte următoarele activităţi specifice:
a) asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate instituţiei, precum şi comunicarea către petenţi a răspunsului, în termenul legal;
b) în spiritul transparenţei şi al comunicării, pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii cu privire la activitatea instituţiei, legislaţia din domeniu, precum şi alte informaţii utile;
c) prezintă şefului biroului şi preşedintelui rapoarte statistice cu privire la numărul de petiţii şi audienţe, obiectul acestora, modul şi respectarea termenelor de soluţionare;
d) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către şeful de birou şi preşedinte pe linie de informare şi relaţii publice


Contact:
Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016