A | A

  Caută în site:
 
PROGRAME FINANȚATE
 Refacere situri contaminate
 RO06 Energie regenerabilă
 
TAXE ȘI CONTRIBUȚII
 LISTĂ OPERATORI ECONOMICI CONFORM LEGII NR. 249/2015


Operatori economici autorizaţi pentru preluarea responsabilităţii pentru deşeuri de anvelope


Nr. Crt. Nume operator Date de contact Licenţă Persoane de contact
1. ECO ANVELOPE S.A Bd. Banu Manta, nr. 2, et. 1, ap. 1, sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA, www.ecoanvelope.ro Autorizaţie MECMA Direcţia Reciclarea Materialelor Florin BRABETE - Director General ExecutivLista operatorilor economici autorizaţi pentru preluarea responsabilităţii pentru deşeuri de ambalaje este disponibilă pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor


 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016