A | A

  Caută în site:
 
 

Programe / Proiecte de protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu:

  • Protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apa, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare;
  • Împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor;
  • Creşterea producţiei de energie din surse regenerabile;
  • Efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice;
  • Închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
  • Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire - persoane fizice;
  • Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire - persoane juridice;
  • Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţile din mediul urban;
  • Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
  • Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului.

 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016