A | A

  Caută în site:
 

Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 a Administratiei Fondului pentru Mediu


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 288 din 07 iunie 2016 privind modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 86/2014:

         Art.1 Incepand cu data prezentei se modifica Anexa nr. 1 - Componenta Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), la dispozitia nr.86/2014.
         Art.2 Comisia va avea componenta prevăzută in anexa nr.1. la prezenta Dispoziţie.
         Art.3 Celelalte prevederi ale dispozitiei nr.86/2014 raman valabile.
         Art.4 Prezenta Dispoziţie se va difuza membrilor Comisiei.


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 21 din 12 ianuarie 2016 privind modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 86/2014:

         Art.1 Incepand cu data prezentei se modifica Anexa nr. 1 - Componenta Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), la dispozitia nr.86/2014.
         Art.2 Comisia va avea componenta prevăzută in anexa nr.1. la prezenta Dispoziţie.
         Art.3 Celelalte prevederi ale dispozitiei nr.86/2014 raman valabile.
         Art.4 Prezenta Dispoziţie se va difuza membrilor Comisiei.


  Extras din Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 86 din 29 ianuarie 2014 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM):

         Art.1 Începând cu data prezentei se constituie Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), denumită în continuare Comisia.
         Art.2 Comisia va avea componenta prevăzută în anexa nr.1. la prezenta Dispoziţie.
         Art.3 Regulamentul privind modul de organizare şi de lucru al Comisiei se desfăsoară conform Procedurii de sistem P.S. – 06, prevăzută în anexa nr.2. la prezenta Dispoziţie.
         Art.4 Comisia şi conducătorii compartimentelor au, în principal, atribuţiile prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta Dispoziţie, stabilite conform prevederilor Ordinului nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial – republicat.
         Art.5 Prezenta Dispoziţie se va difuza membrilor Comisiei şi celorlalte compartimente ale AFM, care vor acţiona pentru realizarea prevederilor acesteia.


  Extras din Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 400 din 24 septembrie 2013 privind constituirea Comisiei pentru aprobarea unor documente şi constituirea unei comisii privind implementarea strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015:

         Art.1. Cu data prezentei se adoptă Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015 a Administraţiei Fondului pentru Mediu, anexa nr.1.
         Art.2. Cu aceeaşi dată se aprobă:
         - Planul sectorial de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012-2015, anexa nr.2;
         - Inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare la nivelul Administraţiei Fondului pentru Mediu, anexa nr.3.


 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016