A | A

  Caută în site:
 
PROGRAME FINANȚATE
 Refacere situri contaminate
 RO06 Energie regenerabilă
 
TAXE ȘI CONTRIBUȚII

Comunicat de presa - AFM lanseaza in 2011 o sesiune de finantare in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor degradate, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor


Ordinul nr. 1726 din 17 iunie 2011 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor degradate, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor


Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 471 din 17 august 2011:

    Art.1. Se aproba prelungirea sesiunii de depunere a dosarelor de finantare nerambursabila in cadrul „ Programului de imbunatatire a calitatii mediului pentru impadurirea terenurilor degradate, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor”, pana la data de 31 august 2011.
    Art.2. Directia Analiză Proiecte duce la îndeplinire prevederile prezentei dispozitii


Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 401 din 05 iulie 2011:

    Art.1. Se aproba deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor de finantare nerambursabila in cadrul „ Programului de imbunatatire a calitatii mediului pentru impadurirea terenurilor degradate, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor”, in perioada 18 iulie – 19 august 2011.
    Art.2. Suma alocata sesiunii de finantare este de 89.000 mii lei.
    Art.3. Suma maxima care se poate aproba pentru fiecare proiect este de 3.500 mii lei
    Art.4. Directia Analiză Proiecte duce la îndeplinire prevederile prezentei dispozitii


 • Lista proiectelor aprobate in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate - Comitete de avizare: 01.03.2011; 11.03.2011
 • Lista proiectelor aprobate in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate, urmare a aprobarii contestatiilor aferente sesiunii 23.08 - 21.09.2010
 • Comunicat de presa - Perioada de depunere a proiectelor in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate a fost prelungita pana la 11 octombrie 2010

  Comunicat de presa - A.F.M. lanseaza in 2010 o sesiune de finantare in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate

  Ordinul nr. 989 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 277 din 14 martie 2011:

     Art.1. Se aproba suplimentarea fondurilor alocate sesiunii de finantare a proiectelor depuse in perioada 16.08.2010 - 11.10.2010 in cadrul "Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate" cu suma de 110.000.000 lei. .
     Art.4. Directia Analiza Proiecte si Directia Economica duc la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 467 din 29 septembrie 2010:

     Art.1. Se aproba prelungirea termenului limita de depunere a proiectelor din cadrul "Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate" pana la data de 11 octombrie 2010. .
     Art.4. Directia Analiza Proiecte duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 415 din 4 august 2010:

     Art.1. Administratia Fondului pentru Mediu organizeaza sesiune de finantare a proiectelor in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate. .
     Art.2. Se aproba sesiunea de depunere a proiectelor, etapa a sesiunii de finantare, in perioada 16 august - 1 octombrie 2010.
     Art.3. Suma alocata sesiunii de finantare, este de 100.000 mii lei. Suma maxima care se poate aproba pentru fiecare proiect este de 3.500 mii lei.
     Art.4. Directia Analiza Proiecte duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
     Art.5. Prezenta dispozitie se publica pe pagina de internet a Administratiei Fondului pentru Mediu, la sectiunea “Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate.”


  CENTRALIZATOR CU PROIECTELE APROBATE PENTRU FINANŢARE ÎN ŞEDINŢA COMITETULUI DE AVIZARE DIN 25.11.2009

    Solicitanţii se pot prezenta la Sediul AFM, începând cu data de 02.12.2009, cu documentele necesare pentru semnarea contractului de finanţare.

  (1) Coordonatorul, prin reprezentantul său legal ori prin persoana desemnată prin dispoziţie a acestuia, se prezintă la sediul Autorităţii, având asupra sa ştampila consiliului judeţean şi următoarele documente:
  a) Proiectul tehnic
  b) hotărârea consiliului judeţean de asociere cu solicitanţii ale căror proiecte au fost aprobate spre finanţare şi acordul de asociere, anexă la hotărâre, în copii certificate "conform cu originalul" de către secretarul judeţului;
  c) actul de identitate al preşedintelui consiliului judeţean, în original şi copie;
  d) dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean privind desemnarea persoanei care va semna contractul pentru finanţare cu Autoritatea, dacă este cazul, însoţită de actul de identitate al acesteia, în original şi copie;
  e) actul de identitate al responsabilului coordonator de proiecte, în copie;
  f) documentul doveditor al deschiderii la Trezoreria Statului a contului "50.02.20 - Disponibil din sume alocate din Fondul de mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului";
  g) alte documente solicitate în cuprinsul scrisorii de aprobare a finanţării.

  (2) Imposibilitatea prezentării coordonatorului la data programată pentru semnarea contractului pentru finanţare şi/sau imposibilitatea prezentării documentelor solicitate vor fi aduse la cunoştinţa Autorităţii, în scris, cu cel puţin 5 zile înainte de data programată pentru semnarea contractului pentru finanţare.
  (3) Se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea coordonatorului pentru semnarea contractului pentru finanţare şi/sau neprezentarea documentelor solicitate de către Autoritate prin scrisoarea de aprobare a dosarului de coordonare, într-un termen de maximum 15 zile de la data recepţionării de către coordonator a scrisorii de aprobare.


 • Prin Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 238 din 25 septembrie 2009, se aprobă prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor din cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, până la data de 15 octombrie 2009 inclusiv, orele 16:00.

 • Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 231 din 26 august 2009:

     Art.1. Începând cu data prezentei dispoziţii, se aprobă derularea Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, conform Ghidului de finanţare, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 1090 din 13 august 2009, în cadrul unei singure sesiuni de depunere a proiectelor, în perioada 07 - 21 septembrie 2009.
     Art.2. Suma alocată sesiunii de finanţare este de 100.250.000 lei, iar suma maximă care poate fi acordată unui coordonator în cadrul sesiunii de finanţare este de 5.000.000 lei.
     Art.3. Direcţia Tehnică duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

 • Ordinul ministrului mediului nr. 1090 din 13 august 2009, pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate
 •  
  Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016