A | A

  Caută în site:
 
PROGRAME FINANȚATE
 Refacere situri contaminate
 RO06 Energie regenerabilă
 
TAXE ȘI CONTRIBUȚII

Lista proiectelor aprobate In cadrul Programului privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 166 din 07 februarie 2011:

      Art.1. Suma alocata sesiunii de finantare a proiectelor in cadrul Programului privind producerea energiei din surse regenerabile, sesiune aprobata prin Dispozitia presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu nr. 370 / 2010, se modifica si este de 900.000 mii lei.
      Art.2. Direcţia Analiză Proiecte duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


   Ghid de finantare a Programului privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 341/21.V.2010

Clarificare

   În ceea ce priveste scrisoarea de confort bancar solicitata la art. 26 alin 2. lit. o al Ghidului de finantare a Programului privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile, facem precizarea ca Anexa nr. 8 a Ghidului reprezinta un model care poate fi adaptat conform regulamentelor interne ale unitatilor bancare.

Mentionam ca solicitantii declarati acceptati pentru finantare vor fi instiintati prin scrisoare de selectare si contactati de personalul AFM pentru negocierea transelor de finantare si stabilirea vizitei de cota zero in vederea incheierii contractelor de finantare.

 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016