A | A

  Caută în site:
 
PROGRAME FINANȚATE
 Refacere situri contaminate
 RO06 Energie regenerabilă
 
TAXE ȘI CONTRIBUȚII

  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 363 din 24 august 2015 privind revocarea Dispoziţiei nr.369/2014 – privind aprobarea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului:

         Art.1. Începând cu 24 august 2015 se revocă Dispoziţia preşedintelui AFM nr.369/2014 privind aprobarea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul „Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului".
         Art.2. Direcţia Generală Proiecte duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
         Art.3. Prezenta dispoziţie se publică pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

ANUNŢ:

În atenţia solicitanţilor din cadrul Programului vizând conştientizarea publicului
privind protecţia mediului, sesiunea 10.07 – 25.07.2014

        Rezultatul evaluării tehnico-economice a proiectelor după soluţionarea favorabilă a contestaţiilor din punct de vedere al conformităţii administrative şi eligibilităţii solicitanţilor se regăseşte în:

        Cererile AVIZATE în şedinţa CD din 04.02.2015 vor putea fi Înaintate Comitetului de Avizare numai după soluţionarea contestaţiilor şi după verificarea încadrării în bugetul alocat sesiunii. În cazul depăşirii limitei bugetului alocat propunerea de aprobare se va face în funcţie de punctaj iar în cazul aceluiaşi punctaj criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor.

        Cererile RESPINSE pot depune contestaţie conform Ghidului de finanţare.

        Urmare analizei contestaţiei nr. 35/PC/16.01.2015 aferentă proiectului 30/C din 15.07.2014, acesta a obţinut 77 de puncte şi va putea fi aprobat numai după verificarea încadrării în bugetul alocat sesiunii. În cazul depăşirii limitei bugetului alocat propunerea de aprobare se va face în funcţie de punctaj iar în cazul aceluiaşi punctaj criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor

Informare de Presă - Încheierea sesiunii de analiză a dosarelor depuse în cadrul ”Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului”

ANUNŢ:

În atenţia solicitanţilor din cadrul Programului vizând conştientizarea publicului
privind protecţia mediului, sesiunea 10.07 – 25.07.2014


  • Proiectele RESPINSE, în şedinţa CD din 09.01.2015, din punct de vedere al conformităţii administrative şi eligibilităţii solicitanţilor, ale căror contestaţii vor fi soluţionate favorabil, vor intra în etapa următoare, respectiv cea de analiză şi selectare a proiectelor din punct de vedere economic şi tehnic, publicate în 11.01.2015.

  • Proiectele AVIZATE în şedinţa CD din 09.01.2015 vor putea fi înaintate Comitetului de Avizare numai după soluţionarea contestaţiilor şi după verificarea încadrării în bugetul alocat sesiunii. În cazul depăşirii limitei bugetului alocat propunerea de aprobare se va face în funcţie de punctaj, iar în cazul aceluiaşi punctaj criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor, publicate în 11.01.2015.


 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016