A | A

  Caută în site:
 
PROGRAME FINANȚATE
 Refacere situri contaminate
 RO06 Energie regenerabilă
 
TAXE ȘI CONTRIBUȚII

Ordin al ministrului mediului şi schimbarilor climatice nr. 2095 din 02 decembrie 2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului in cadrul evenimentelor organizate in Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului in anul 2015.


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 369 din 30 iunie 2014 privind aprobarea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului:

         Art.1. Se aprobă sesiunea de depunere a proiectelor în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, conform Ghidului de finanţare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014, modificat şi completat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 947/19.06.2014, în perioada 10 iulie 25 iulie 2014.
         Art.2. Suma alocată sesiunii de finanţare este de 20.000.000 lei.
         Art.3. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii


Ghidul de finanţare din 11 februarie 2014 a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

Ordinul nr. 947 din 19 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014


20 de milioane de lei pentru implicarea ONG-urilor în conştientizarea publică a problematicii de mediu


Contestatii acceptate în urma şedinţei Comitetului Director din 28.03.2014 - publicată în data de 31.03.2014
Contestaţiile propuse spre acceptare din punct de vedere juridic, vor fi transmise comisiei de analiză în vederea analizării şi evaluării din punct de vedere economic şi tehnic

Contestatii respinse în urma şedinţei Comitetului Director din 28.03.2014 - publicată în data de 31.03.2014

Contestatii depuse în afara termenului - publicată în data de 31.03.2014


 Anunţ cu privire la Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

Ministerul mediului şi schimbărilor climatice împreună cu Administraţia Fondului pentru Mediu, în urma solicitărilor primite din partea unor potenţiali beneficiari, au hotărât modificarea Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014.

De asemenea, facem precizarea că Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 255 din 05.03.2014 privind aprobarea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul programului menţionat şi-a încetat aplicabilitatea, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 324 din 14 martie 2014.

Prin urmare, data deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor va fi stabilită şi comunicată ulterior, conform procedurilor legale în vigoare.


  Informaţii privind Programul despre educaţia şi conştientizarea publicului referitor la protecţia mediului sesiunea 2014

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) supune consultării publice Ordinul ministrului MMSC nr. 255 din 5.03.2014 privind aprobarea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului:

         Art.1. Se aprobă sesiunea de depunere a proiectelor în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, conform Ghidului de finanţare, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 141/2014, în perioada 17 31 martie 2014.
         Art.2. Suma alocată sesiunii de finanţare este de 20.000.000 lei.

Ghidul de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 141/2014


Lista dosarelor de finanţare respinse în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului - Sesiunea 25.11.2013 - 16.12.2013 (CD 04.02.2014) - publicată în data de 06.02.2014
Motivele respingerii dosarelor respective vor fi transmise prin scrisoarea de respingere care va fi expediată către fiecare solicitant ce a depus cerere de finanţare în cadrul sesiunii respective.

Eventualele contestaţii se vor depune la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în termenul prevăzut în Ghidul de finanţare aferent sesiunii. 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016