A | A

  Caută în site:
 
PROGRAME FINANȚATE
 Refacere situri contaminate
 RO06 Energie regenerabilă
 
TAXE ȘI CONTRIBUȚII

  Informaţii privind Programul vizând educaţia şi constientizarea publicului privind protecţia mediului sesiunea 2013

Ordinul ministrului mediului şi shimbărilor climatice nr.2761 din 14.11.2013:

         Art.1. Se aprobă sesiunea de depunere a proiectelor în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, conform Ghidului de finanţare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărior climatice nr. 2533/2013, în perioada 25 noiembrie 16 decembrie 2013.
         Art.2. Suma alocată sesiunii de finanţare este de 10.000.000 lei.

         Dosarele care conţin Proiecte vizând educaţia şi constientizarea publicului privind protecţia mediului se depun la Registratura Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Ghidul de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016