A | A

  Caută în site:
 
PROGRAME FINANȚATE
 Refacere situri contaminate
 RO06 Energie regenerabilă
 
TAXE ȘI CONTRIBUȚII

ANUNŢ
privind modalităţile de transmitere a declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia:

  • art. 3 alin. (3) „Formularul editat pe suport hârtie de către contribuabili cu ajutorul programului informatic de asistenţă se semnează, se ştampilează şi se depune în original la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire.”
  • art. 3 alin. (4) „Formatul electronic se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la adresa http://www.afm.ro, în condiţiile legii.”

De asemenea vă precizăm că în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 35/2014, capitolul III: ,,După data începerii inspecţiei fiscale nu se depun şi nu se înregistrează declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse inspecţiei fiscale.”.

Totodată vă reamintim că transmiterea prin mijloace electronice la distanţă presupune transmiterea prin Sistemul Electronic Naţional după semnarea declaraţiilor fiscale prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Întrucât în prezent procedura de înscriere a Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în lista serviciilor publice furnizate prin procedura electronică prin intermediul Sistemului Electronic Naţional este în curs de implementare legislativă, formularul de declaraţie privind obligaţiile la fondul pentru mediu NU POATE FI DEPUS PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE TRANSMITERE LA DISTANŢĂ.

Vă mulţumim pentru înţelegere!


DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ:

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 35/2014, capitolul III: ,,Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în original, la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, sau se comunică cu confirmare de primire de către persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, numai însoţită de adresa şi documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declaraţia rectificativă. Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă nu se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. După data începerii inspecţiei fiscale nu se depun şi nu se înregistrează declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse inspecţiei fiscale.”FORMULAR DE DECLARAŢIE FISCALĂ:


AFM - Declaraţii
Aplicatia poate fi folosita pentru declaratiile aferente perioadei ianuarie 2006 - iulie 2016.

AFM - Declaraţii v.1.8.

     Vă rugăm să descărcaţi această versiune a aplicaţiei de întocmire a declaraţiilor privind obligaţiile de plată către Fondul pentru mediu şi să o instalaţi peste versiunea existentă în calculatorul dumneavoastră.

Pentru a putea tipări declaraţiile la Fondul pentru Mediu până în luna iulie 2016 (inclusiv), trebuie să introduceţi următorul cod în program, când şi dacă acesta se cere: AQAAAAgAAACGXgAA7QAA (valabil numai pentru versiunea 1.8)

Istoric versiuni:

         - v 1.8
          Începand cu ianuarie 2014, nu mai apare sectiunea "V. Date privind cantitatile de uleiuri introduse pe piata" iar la "taxa aplicata uleiurilor care fac obiectul HG 235/2007" se pot completa valori în fiecare luna.

                           

 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016