A | A

  Caută în site:
 
PROGRAME FINANȚATE
 Refacere situri contaminate
 RO06 Energie regenerabilă
 
TAXE ȘI CONTRIBUȚIIContul AFM în care se încasează taxele şi contribuţiile care se fac venit la bugetul Fondului pentru mediu, este:

RO23TREZ70620I185000XXXX

Cod fiscal: 14715650

 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016