A | A

  Caută în site:
 
PROGRAME FINANȚATE
 Refacere situri contaminate
 RO06 Energie regenerabilă
 
TAXE ȘI CONTRIBUȚII
 

Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se eliberează potrivit procedurii privind eliberarea certificatului de atestare aprobată prin Ordinul nr. 594 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, la cerere, de către Administraţia Fondului pentru Mediu, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare, dacă situaţia declarativă lunară pentru ultimii 5 ani fiscali este completă şi întocmită corect.Documente necesare pentru solicitarea Certificatului de atestare privind obligaţile la Fondul pentru mediu:

1. Cerere tip şi Declaraţie pe propria răspundere - completate cu toate informaţiile solicitate, semnate şi depuse în original la sediul instituţiei, fie personal, fie prin serviciile poştale;

2. În cazul în care societatea nu a depus toate declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată la Fondul pentru mediu, aferente ultimilor 5 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea eliberării certificatului de atestare în termenul de maxim 10 zile lucrătoare, se anexează la cererea tip declaraţiile lipsă completate corect şi semnate.

*Declarația pe propria răspundere se va completa, obligatoriu, ca anexă la Cererea de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu. Aceasta va conține doar informații aferente ultimilor 5 ani fiscali referitoare la denumirea tuturor taxelor/contribuțiilor datorate la Fondul pentru mediu, precum și perioada aferentă fiecăreia dintre acestea, nu și sumele datorate.

Ex.1: 1. Contribuţia/Taxa ambalaje, de la ianuarie 2011 până la prezent
          2. Contribuţia/Taxa anvelope, de la martie 2013 până la prezent
Ex.2: 1. Contribuţia/Taxa deșeuri municipale, de la 2011 până la prezent (pentru UAT)

Precizăm că în cazul în care societatea nu a efectuat toate plăţile la zi, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea eliberării certificatului de atestare în termenul de maxim 10 zile lucrătoare, cu obligaţii de plată zero, societatea va efectua plăţile aferente.

*Plăţile efectuate prin operaţiuni bancare necesită un timp de procesare de aproximativ 3-4 zile de la momentul plăţii, cu excepţia cazului în care plata se face direct la casieria A.F.M.

În cazul în care societatea nu depune toate documentele necesare eliberării certificatului de atestare fiscală, conform menţiunilor 1-2 de mai sus, AFM nu va putea emite certificatul de atestare şi va transmite o notificare în acest sens, la sediul societăţii.

Se va preciza, în mod obligatoriu, în cerere, dacă Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se va elibera unei persoane împuternicite de către operatorul economic sau va fi transmis la sediul operatorului economic.

Eliberarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu se face persoanei împuternicite în baza următoarelor documente*:

- act de identitate (original + copie)

- împuternicire (original)

* aceste documente nu sunt necesare în cazul în care Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este transmis la sediul operatorului economic

Valabilitatea Certificatului de atestare privind veniturile la Fondul pentru mediu este de 30 de zile de la data eliberării (menționăm că data eliberării este echivalentă cu data emiterii certificatului de atestare și poate fi diferită de data comunicării).

Pentru a nu întâmpina greutăţi la obţinerea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, vă rugăm să vă clarificaţi şi corectaţi, acolo unde este cazul, eventualele neconcordanţe între evidenţa fiscală şi cea contabilă, reflectate în fişa pentru evidenţa analitică a plătitorului, înainte de solicitarea acestuia.

Contact - Biroul Asistență Contribuabili și Proceduri Fiscale
Telefon: 021.317.86.15, int. 168, 143
E-mail: asistenta@afm.ro


 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016