A | A

  Caută în site:
 

  Fondurile pentru Programul Casa Verde sesiunea 1 iulie 2010 au fost epuizate iar urmatoarea sesiune a programului Casa Verde 2011 va fi anuntata pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu


BAZA LEGALÃ:

 1. ORDINUL nr. 950 din 17 iunie 2010 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire (PENTRU PERSOANE FIZICE)
 2. ORDINUL nr. 1223 din 11 august 2010 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire (PENTRU PERSOANE FIZICE)

Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 161 din 31 ianuarie 2011:

    Art.1. Suma alocata sesiunii de finantare a proiectelor depuse in perioada 01.07.2010–28.01.2011 in cadrul „Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire” – persoane fizice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 950/.2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se redistribuie pe judete conform Anexei 1.
    Art.2. Anexa 1 face parte integranta din prezente dispozitie.
    Art.3. Directia Analiza Proiecte duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.


Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 545 din 13 decembrie 2010:

    Art.1. Suma alocata sesiunii de finantare a proiectelor depuse in perioada 01.07.2010–03.12.2010 in cadrul „Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire” – persoane fizice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 950/.2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se redistribuie pe judete conform Anexei 1.
    Art.2. Anexa 1 face parte integranta din prezente dispozitie.
    Art.3. Directia Analiza Proiecte duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.


Dispozitia nr. 501 din 01.11.2010, privind redistribuirea pe judete a sumei alocate sesiunii de finantare a proiectelor depuse in perioada 01.07.2010 - 10.09.2010.


Comunicat de presa - Noi modificari in Programul Casa Verde!
- Contractele de finantare pentru Programul “Casa Verde” - persoane fizice sunt valabile 12 luni


NOTIFICARE
  Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate potrivit notificării nr. 0023394/28.12.2010, în conformitate cu Legea 677/2001, în scopul analizei dosarului de finanţare. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea 677/2001 printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa autorităţii.


CONTESTATII - Persoana de contact - Victoria Antoci - email: victoria.antoci@afm.ro

LISTA CONTESTATIILOR RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 05.01.2012


LISTA CONTESTATIILOR ADMISE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 21.10.2011

LISTA CONTESTATIILOR RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 21.10.2011


LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 24.08.2011
(ATENTIE! Beneficiarii sunt rugati sa se prezinte incepand cu data de 01 septembrie 2011 la agentiile teritoriale in vederea semnarii contractelor.)

LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 24.08.2011


LISTA CONTESTATIILOR ADMISE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 03.08.2011

LISTA CONTESTATIILOR RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 03.08.2011


LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 15.07.2011

LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 15.07.2011


LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 30.05.2011

LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 30.05.2011

LISTA CONTESTATIILOR ADMISE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 29.06.2011

LISTA CONTESTATIILOR RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 29.06.2011


LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 13.05.2011

LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 13.05.2011


LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 19.04.2011

LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 19.04.2011

LISTA CONTESTATIILOR ADMISE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 03.05.2011

LISTA CONTESTATIILOR RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 03.05.2011


LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 29.03.2011

LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 29.03.2011

LISTA CONTESTATIILOR ADMISE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 29.03.2011

LISTA CONTESTATIILOR RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 29.03.2011


LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 27.01.2011

LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 27.01.2011

LISTA CONTESTATIILOR ADMISE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 27.01.2011

LISTA CONTESTATIILOR RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 27.01.2011


LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 15.12.2010

LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 15.12.2010

LISTA CONTESTATIILOR ADMISE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 15.12.2010

LISTA CONTESTATIILOR RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 15.12.2010


LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 22.11.2010

LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 22.11.2010

LISTA CONTESTATIILOR ADMISE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 22.11.2010

LISTA CONTESTATIILOR RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 22.11.2010


LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 11.11.2010

LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 11.11.2010

LISTA CONTESTATIILOR ADMISE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 11.11.2010

LISTA CONTESTATIILOR RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 11.11.2010


LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 22.10.2010

LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 22.10.2010

LISTA CONTESTATIILOR ADMISE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 22.10.2010

LISTA CONTESTATIILOR RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 22.10.2010


LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 04.10.2010

LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 04.10.2010

LISTA CONTESTATIILOR ADMISE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 04.10.2010

LISTA CONTESTATIILOR RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 04.10.2010


LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 13.09.2010

LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 13.09.2010

LISTA CONTESTATIILOR ADMISE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 13.09.2010

LISTA CONTESTATIILOR RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 13.09.2010


LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 26.08.2010

LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 26.08.2010


LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 05.08.2010

LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - publicat in 05.08.2010Dispozitia nr. 460/20.09.2010 privind redistribuirea pe judete a sumelor alocate sesiunii de finantare a proiectelor depuse in perioada 01.07- 10.09.2010, in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire ("Casa Verde").


Dispozitia nr. 379/21.06.2010 privind deschiderea sesiunii de finantare in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire ("Casa Verde") si sumele distribuite pe judete


Comunicat de presa privind deschiderea sesiunii de finantare in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire ("Casa Verde") si sumele distribuite pe judete

 • CERERE DE TRAGERE PENTRU PERSOANE FIZICE IN CADRUL PROGRAMULUI "CASA VERDE" (doc)
 • Cerere de finantare pentru persoane fizice in cadrul Programului "Casa Verde" (doc)
 • Declaratie pe propria raspundere - persoane fizice in cadrul Programului "Casa Verde" (doc)
 • Persoana de contact: Victoria ANTOCI - e-mail: victoria.antoci@afm.ro

  Program de lucru: Luni-Joi: 8:00-16:30, Vineri: 08:00-14:00


  PERSOANE JURIDICE - Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului

  In urma sedintei CA din 12.08.2010 s-a stabilit rezultatul contestatiilor depuse pentru sesiunea 01.09-09.10.2009, conform anexei.


    Urmare a sedintei CA din 22.07.2010, in cadrul Programului de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eolianã ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului, au fost stabilite cererile de finantare aprobate (Anexa 1), precum si cererile de finantare respinse (Anexa 2), depuse in sesiunea 01.09.-09.10.2009.

 • Anexa 1– PROIECTE APROBATE
 • Anexa 2– PROIECTE RESPINSE

 •   In cadrul sedintei CA din 26.04.2010 s-a stabilit rezultatul contestatiilor privind proiectele depuse in sesiunea 15 iulie-14 august 2009, in cadrul Programului de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului, conform anexei:

 • Anexa – CONTESTATII ADMISE

 •   In cadrul sedintei CA din 03.03.2010 s-a stabilit rezultatul analizei proiectelor, depuse in sesiunea 09-27 noiembrie 2009, pentru operatori economici in cadrul Programului de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului, conform anexei:

 • Anexa – lista solicitanţilor respinşi

 •   În cadrul şedinţei Comitetului de Avizare din 03.03.2010 s-a stabilit rezultatul analizei proiectelor amanate În şedinţei Comitetului de Avizare din 25.11.2009, depuse în prima etapă a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului (Cereri de finanţare depuse în perioada 15 iulie - 14 august) si a contestatiilor depuse la Hotararea Comitetului Director din 19.11.2009.

  Comitetul de Avizare a stabilit următoarele:

 • Anexa 1 – lista solicitanţilor aprobaţi în program

 • Anexa 2 – lista solicitanţilor respinşi
 • De asemenea solicitanţii declaraţi acceptaţi sunt rugaţi să contacteze Administraţia Fondului pentru Mediu pentru negocierea tranşelor de finanţare în vederea încheierii contractelor de finanţare, începând cu 09.03.2010.

  Persoana de contact Mihaela ENE - telefon: 021.319.48.49 sau 021.319.48.50 - interior 125.

  
   
  Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016